【Preorder】Surge Studio Sasuke & Naruto

Sasuke Deposit:  30  Full Payment:90

Naruto Deposit: 30 Full Payment:90
Manufacturer:   Surge Studio
Size: Uchiha Sasuke:16.1cm Naruto Uzumaki:15.8cm
Scale: 1/4 
Release Date: Q2 2021

Shipping includes within the U.S.

【Preorder】Surge Studio Sasuke & Naruto

$30.00Price